Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszym priorytetem

Data publikacji 01.02.2017

Mieszkańcy naszego miasta i powiatu od września minionego roku blisko 500 razy za pomocą aplikacji informowali leszczyńskich policjantów o zagrożeniach bezpieczeństwa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest na stronach internetowych komend całego kraju

       Od 20 września minionego roku ruszyła aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdy obywatel może wskazać miejsce, gdzie dochodzi do naruszenia prawa. Funkcjonariusze leszczyńskiej komendy odnotowali blisko 500 takich zgłoszeń. Każde z nich poddawane jest wnikliwej weryfikacji przez wyznaczonych policjantów, w szczególności dzielnicowych.

       Spośród 25 kategorii zagrożeń największą bolączką mieszkańców okazały się problemy tj. spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości. Niewiele mniej zgłoszeń dotyczyło dzikich wysypisk śmieci, niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz aktów wandalizmu.

       Mieszkańców zachęcamy do zapoznania się z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przypominamy jednak, aby zawiadamiać o problemach w sposób odpowiedzialny, a pilne interwencje Policji zgłaszać za pośrednictwem nr alarmowego 112 lub 997.

      Komenda Miejska Policji w Lesznie informuje, że w drugiej dekadzie lutego planuje kolejne utworzenie punktów informacyjnych na poszczególnych gminach w celu promocji KMZB. Terminy spotkań zostaną ogłoszone na stronie jednostki Policji oraz na stronach samorządów.

      W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

  • KMZB