Oddaj krew w ramach akcji "SpoKREWnieni" - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oddaj krew w ramach akcji "SpoKREWnieni"

Data publikacji 28.02.2017

Oddaj swoją krew w ramach akcji „SpoKREWnieni” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akcja ma na celu zachęcenie funkcjonariuszy różnych służb, członków Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK oraz całego społeczeństwa do organizowania zbiórek krwi oraz jej honorowego oddawania.

           Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie w ramach akcji pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „SpoKREWnieni” zachęca funkcjonariuszy służb mundurowych oraz mieszkańców regionu leszczyńskiego do zgłoszenia się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział terenowy w Lesznie działającym przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie do oddawania krwi.

             Oddając krew w miesiącu marcu br. powołaj się na numer 815, pod którym zarejestrowany jest w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy KMP w Lesznie lub numer 673, pod którym zarejestrowany jest niedawno utworzony Klub Honorowych Dawców Krwi „Policyjni KREWniacy” działający przy KWP w Poznaniu.
 

           Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych zmagających się z ciężkimi chorobami, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny oraz osób poszkodowanych w wypadkach.

Możesz zostać krwiodawcą jeśli:

- masz 18-65 lat i masz przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL,

- masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg),

- nie chorujesz na żółtaczkę, łuszczycę, cukrzycę, gruźlicę

- w ostatnich 6 miesiącach nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażów, przekłucia uszu lub innych części ciała,

nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego

 

Monika Żymełka