Policja i Sanepid zlikwidowali sklepy z dopalaczami - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja i Sanepid zlikwidowali sklepy z dopalaczami

Data publikacji 24.03.2017

Leszczyńscy policjanci asystowali pracownikom Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie podczas kolejnej kontroli sklepów w centrum Leszna zajmujących się handlem dopalaczami. Po zabezpieczeniu kilkudziesięciu opakowań substancji psychoaktywnych, sklepy zamknięto, oplombowując drzwi wejściowe.

         23 marca br. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie asystowali pracownikom Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie podczas kolejnej kontroli dwóch punktów zajmujących się handlem dopalaczami w Lesznie. Obiekty znajdowały się przy głównych ulicach w centrum miasta. Podczas sprawdzania obiektów zabezpieczono kilkadziesiąt opakowań dopalaczy, które zostaną poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym pod kątem zawartości zabronionych substancji.

         Właścicielami sklepów okazali się mieszkańcy Katowic i Poznania. Sprzedaż dopalaczy odbywała się za zamkniętymi drzwiami, a towar wydawany był przez okienka podawcze. Sklepy wyposażone były w monitoring.

         Po przeprowadzonej kontroli obiektów, pracownicy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie wydali decyzje administracyjne o fizycznym zamknięciu sklepów. Drzwi do obiektów zamknięto i zabezpieczono opieczętowanymi plombami. Obecnie Policja kontroluje przestrzeganie decyzji administracyjnych, jednocześnie informując o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszenia przepisów kodeksu wykroczeń: za umyślne zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie znaków umieszczonych przez organ państwowy grozi kara aresztu, grzywny albo kara nagany.

           Zamknięcie sklepów poprzedzone było regularnymi kontrolami przeprowadzanymi przez przedstawicieli obu instytucji. Za każdym razem zabezpieczano w nich od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy foliowych opakowań z zawartością psychoaktywnego proszku. Większość z nich jest w trakcie laboratoryjnych badań pod kątem zawartości zabronionych substancji przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

             Dotychczasowa działalność tych punktów jest przedmiotem prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia, a także przestępstwa. W trakcie tych postępowań przeprowadzanych jest szereg czynności operacyjnych, a także procesowych.

             Policjanci wraz z pracownikami Sanepidu w walce z dopalaczami od kilku lat prowadzą systematyczne działania profilaktyczne w ramach akcji „Dopalacze niszczą życie”. Skoordynowane działania Policji, Sanepidu oraz Urzędu Miasta Leszna, polegające m. in. na spotkaniach w szkołach, mają na celu przestrzec młodzież przed szkodliwym działaniem zawartości foliowych torebek z substancjami niewiadomego pochodzenia. Nadto wspólnie z przedstawicielami różnych instytucji regularnie przeprowadzane są konferencje, szkolenia oraz debaty w tematyce profilaktyki i walki z dopalaczami.

 

Monika Żymełka