NURD - Podsumowanie trzeciego dnia - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Aktualności

NURD - Podsumowanie trzeciego dnia

Data publikacji 12.02.2018

9 lutego br. był ostatnim dniem, policyjnej akcji NURD – czyli działań ukierunkowanych na Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Wzajemna korelacja między pieszymi, rowerzystami i kierowcami, wzajemny szacunek i przestrzeganie przepisów, mają ogromny wpływ na wspólne bezpieczeństwo na drogach. Poniżej prezentujemy efekty pracy policjantów trzeciego dnia.

9 lutego br. policjanci na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego skontrolowali 70 pojazdów, ujawnili 39 wykroczeń, w tym 33 popełnionych w zakresie bezpieczeństwa pieszych. W trakcie działań mundurowi zaobserwowali, że nieodpowiednie zachowanie pieszych przejawia się głównie w przekraczaniu jezdni w miejscach niedozwolonych – 12 przypadków. Częstym wykroczeniem kierowców było przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejścia dla pieszych – 11 przypadków.

Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy jesteśmy kierowcami, rowerzystami czy pieszymi, to od rozwagi i zdrowego rozsądku każdego z nas, zależy stan bezpieczeństwa na drodze. Policyjne akcje prewencyjne maja tylko przypominać, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest kluczowe. Konsekwencją łamania tych przepisów jest często utrata zdrowia, a nawet życia.