Podpisanie umowy na modernizację komendy w Lesznie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację komendy w Lesznie

Data publikacji 21.02.2018

Siedziba policjantów w Lesznie już niedługo będzie zmodernizowana, a funkcjonariusze będą mieli do swojej dyspozycji również strzelnicę i salę ćwiczeń. Umowa z wykonawcą – firmą Dutkowiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego - została dziś podpisana przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrada Chmielewskiego, nadzorującego program modernizacji Policji w Wielkopolsce.

            20 lutego br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu została podpisana umowa na modernizację Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i budowę strzelnicy dla funkcjonariuszy. W imieniu inwestora umowę podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, natomiast wykonawcę – firmę Dutkowiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z siedzibą w Lesznie, reprezentował pan Piotr Urbanowski.
 
              Zaplanowane prace budowlane przewidują rozbiórkę dwóch budynków, budowę strzelnicy wraz z salą do ćwiczeń taktyk i technik interwencji, zagospodarowanie terenu przy budynku strzelnicy, remont drugiego piętra budynku głównego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 8 oraz ocieplenie ścian i stropodachu w budynku komendy przy ul. Korcza 3.

             Policjanci w Lesznie, dzięki oddaniu do użytku nowych budynków strzelnicy i sali do ćwiczeń, codziennie będą mogli doskonalić swoje umiejętności i podnosić poziom wyszkolenia strzeleckiego, a także taktyk i technik interwencji.

              Zgodnie z umową, 23 lutego br. firmie zostanie przekazany plac budowy, a termin realizacji inwestycji to 30 kwietnia 2019 r. Prace zostały tak zaplanowane, by nie zakłócać codziennego funkcjonowania komendy.

                 To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu modernizacyjnego Policji w Wielkopolsce. Jej wartość to ponad 4 miliony złotych.

 

KWP/MŻ