Dzielnicowi w trosce o bezpieczeństwo seniorów - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Aktualności

Dzielnicowi w trosce o bezpieczeństwo seniorów

Data publikacji 05.03.2018

Dzielnicowi z Święciechowy oraz profilaktyk społeczny leszczyńskiej Policji spotkali się z seniorami z gminy Święciechowa w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu osób starszych, z szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zapobieganie oszustwom dokonywanych różnymi metodami.

               W Urzędzie Gminy Święciechowa odbyło się spotkanie seniorów z tejże gminy wraz z dzielnicowymi i profilaktykiem społecznym leszczyńskiej Policji. Zorganizowano je w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

                 Tematyka spotkania poświęcona była szeroko rozumianemu bezpieczeństwu osób starszych. Dzielnicowi w szczególności przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Osoby w podeszłym wieku to przede wszystkim niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – piesi lub rowerzyści. Dlatego policjanci zwrócili uwagę na przepisy dotyczące właśnie tych użytkowników dróg. Zachęcano seniorów do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zmroku poza terenem zabudowanym.

                   W dalszej części spotkania rozmawiano o oszustwach, którego ofiarami padają osoby starsze. Przedstawiono metody działania przestępców oraz rady jak zapobiec wyłudzeniom. Zwrócono się z apelem o szybką i stosowana reakcję zmierzając do ujęcia oszustów. Wyświetlono film poświęcony tej tematyce.

                     Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał poradnik Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczne życie seniorów”.

 

Monika Żymełka