Napisz do swojego Dzielnicowego - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Napisz do swojego Dzielnicowego

Napisz do swojego Dzielnicowego

 

           Jeśli czujesz się współodpowiedzialny za bezpieczeństwo w naszym mieście, osiedlu czy wiosce. Jeśli chcesz podzielić się uwagami dotyczącymi zagrożeń. Jeśli masz informacje o przemocy w rodzinie to – napisz do dzielnicowego.

           Każdy rejon dzielnicowego ma przypisany indywidualny adres mailowy. Znajdź poniżej swój rejon zamieszkania wraz z adresem mailowym  i korzystaj z poczty dzielnicowego.