Poszukiwani Przestępcy - Poszukiwani - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Poszukiwani

Poszukiwani Przestępcy

U W A G A ! ! !

POSZUKIWANI PRZESTĘPCY

Jeżeli spotkałeś jedną z tych osób, albo wiesz gdzie przebywa DZWOŃ:


- telefon alarmowy  112

- Komenda Miejska Policji w Lesznie

 47 77 31 655 lub 47 77 31 260

 

 JAKUB ŚLAGA


s. Piotra i Elżbiety zd. Szymlet
ur.18.07.1978r. w Lesznie
zam. Leszno ul. B. Chrobrego 11/2

 

Wybrany obraz

 

                  Poszukiwany na podstawie listu gończego wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie Ds. 35/03 z dnia 15.07.2003r. za przestępstwo z art. 286 §1 kk.

 

Poszukiwany na podstawie listu gończego wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Szamotułach Ds. 3401/02 z dnia 22.10.2003r. z przestępstwo z art. 286 §1 kk.
Poszukiwany na podstawie listu gończego wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Trzciance 1Ds. 1450/02 z dnia 01.12.2003r. za przestępstwo z art.286 §1 kk.
Poszukiwany na podstawie listu gończego wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie 1Ds. 3556/02 z dnia 02.04.2004r. za przestępstwo z art. 286 §1 kk (oszustwo).

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

ALFRED CISZAK

s. Ryszarda i Danieli zd. Sikorah

ur. 19.01.1976 r. w Kościanie

ostatnio zamieszkały: Leszno 

 skanuj0002.jpg

 

           Poszukiwany na podstawie Listu Gończego przez Sąd Rejonowy w Lesznie za przestępstwa przywłaszczenia i niealimentacji.

 

------------------------------------------------------------------

 

 

PRZEMYSŁAW MEJNAROWICZ

s.Mariusza i Leokadii zd. Zenftleben

ur.13.05.1973 roku w Gostyniu

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Parkowa 20/10

 

 

przemysaw_mejnerowicz

 

 

                       Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie do sprawy sygn. akt. II K 423/00 za przestępstwa z art.285 §1 KK oraz 294 §1 KK.

 

------------------------------------------------------------------

 

 

RADOSŁAW MEJNAROWICZ

s.Mariusza i Leokadii zd. Zenftleben

ur.17.08.1979 roku w LESZNIE

 ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Parkowa 20/10

 

 

radosaw_mejnerowicz

 

 

                    Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie do sprawy sygn. akt. II K 423/00 za przestępstwa z art.285 §1 KK oraz 294 §1 KK.

 

 ------------------------------------------------------------------

 

 

ROMAN ŁUKANUS

s.Ignacego i Walentyny zd. Wróblewska

ur.27.10.1967 roku w Białogardzie

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Spacerowa 3

 

roman_ukanus

 

 

                     Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Kościerzynie do sprawy sygn. akt. II K 72/01 za przestępstwo zart. 209 KK.
Poszukiwany na podstawie listu gończego przez SądRejonowy w Lesznie do sprawy sygn. akt. KW-397/00 za przestępstwo zart. 286 § 1 KK.
Poszukiwany na podstawie listu gończego przezSąd Rejonowy w Lesznie do sprawy sygn. akt. Ds. 1561/01, zaprzestępstwo z art. 270 § 1 KK.
Poszukiwany na podstawie listugończego przez Prokuraturę Rejonową w Śremie za przestępstwo zart. 178 a § 1 KK, do sprawy sygn. akt. II K 72/01.
Ponadtoposzukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie i w Poznaniu w celuustalenia miejsca pobytu za przestępstwa z art. 286 §1 KK.
 
 

 

 

   ---------------------------------------------------------------------------

 ROBERT KUCHEL

s.Piotra i Wiesławy zd. Klauze

ur.17.07.1974 roku w Lesznie

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Słowiańska 55/3a

 

kuchel_robert

 

 

Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie do sprawy sygn. akt. II K 468/05, za przestępstwo z art.297 § 1 KK.

Poszukiwany na podstawie listów gończych wydanychprzez Prokuratury Rejonowe w Międzyrzeczu, Muszynie oraz Lesznie, zaszereg przestępstw z art. 286 § 1 KK.

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------

 

 

MARIUSZ BŁAŻEJCZAK

s. Jana i Stefanii zd. Skrobała

ur. 20.12.1967 roku w Lesznie

 ostatnio zamieszkały: Strzyżewice ul. Skrzydlata 3

 

baejczak_mariusz

 

 

                    Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie, do sprawy sygn. akt. II K 123/05, za przestępstwa z art.286 § 1 KK.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

MAŁGORZATA BŁAŻEJCZAK

c. Jana i Aurelii zd. Robaszyńska

ur. 05.03.1966 roku w Lesznie

ostatnio zamieszkała: Strzyżewice ul. Skrzydlata 3

 

baejczak_magorzata

 

 

    Poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie, do sprawy sygn. akt. II K 123/05, za przestępstwa z art.286 § 1 KK.

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

SŁAWOMIR POLASIK

s. Kazimierza i Haliny zd. Kozłowska

ur. 13.10.1965 roku w Lesznie

ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Nowy Rynek 12/8

 

polasik_sawomir

 

 

                        Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowyw Lesznie do sprawy sygn. akt. VII K 35/09, za przestępstwa z art.224 § 2 KK oraz art. 226 § 1 KK.

 

 

                                                               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANDRZEJ IGNASZEWSKI 

s. Czesława, Zdzisławy zd. Florek

ur. 11.11.1959r. w Kórniku

zam. Leszno, ul. Tama Kolejowa 2/3a

ignaszewski_andrzej

Poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sądy Rejonowe w Lesznie i Głogowie w celu odbycia kary 3 lat 8 miesięcypozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania za przestępstwa z art. 286 par 1 kk.

                                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------