Z Życia Policji

List otwarty Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie

imgp3666bList otwarty Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie do mieszkańców miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego...

 


imgp3666a

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Nadszedł czas przedświątecznych zakupów. Wszyscy chcemy aby czas świąt Bożego Narodzenia przeżyć w spokoju i radości. Pragnę jednak Państwu przypomnieć, że święta to wzmożony czas działań przestępców. Zagonieni w zgiełku przygotowań świątecznych, często zapominamy, że nasze roztargnienie, brak czujności o bezpieczeństwo własne i naszych rodzin może doprowadzić do nieszczęścia. Korzystając z okazji pragnę Państwu przekazać kilka rad:

  • zawsze gdy robimy zakupy, pamiętajmy aby Nasze torebki były zamknięte i nie trzymajmy w nich dużej kwoty pieniędzy i wartościowych przedmiotów,
  • zamykajmy drzwi i okna w mieszkaniu gdy wychodzimy,
  • samochód i rower zostawiajmy zawsze dobrze zabezpieczone, w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych i oświetlonych,
  • nie pozostawiajmy w samochodzie, na widocznym miejscu, żadnych wartościowych rzeczy,
  • gdy płacimy kartą kredytową nie ujawniajmy kodu PIN osobom postronnym,
  • pamiętajmy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
  • w każdej z wymienionych sytuacji pamiętajmy o numerze alarmowym 997, który może nam pomóc.

Dodatkowo chcę Państwa poinformować, że od dłuższego czasu  policja z niepokojem obserwuje wzrost liczby przestępstw - oszustw i kradzieży, których ofiarami padają ludzie starsi i samotni.

Przestępcy wykorzystują ufność i łatwowierność osób w podeszłym wieku i pod byle pretekstem dostają się do ich domów, które następnie plądrują i dokonują kradzieży i oszustw na ich szkodę. Przypominamy, że osoby starsze i samotne nie powinny pod żadnym pozorem wpuszczać obcych ludzi do swoich mieszkań. W opisanych powyżej sytuacjach należy jak najszybciej skontaktować się z pozostałymi członkami rodziny lub z POLICJ¡ i przekazać o takim fakcie  informacje.