Z Życia Policji

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lesznie

31.01.2013r.

odprawa_roczna_2012_12Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie odbyła się odprawa podsumowująca rok 2012r. Uczestniczył w niej I Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski. Zaproszonych gości przywitał Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Henryk Kasiński. 

W odprawie udział wzięli zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie nadkom. Robert Bekier i mł.insp. Zbigniew Rogala, a także zaproszeni goście: Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy, Wicestarosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, Prokuratorzy Rejonowi: Michał Smętkowski i Roch Waszak, Prezes Sądu Rejonowego w Lesznie Grażyna Weleda oraz naczelnicy i kierownicy poszczególnych wydziałów i komórek jednostki w Lesznie.

W trakcie odprawy przedstawione zostały wyniki i efekty pracy leszczyńskiej jednostki w roku 2012r. Większość mierników i wskaźników została osiągnięta, a przedstawione wyniki oddają rzetelną pracę funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki. Także zaproszeni goście wysoko oceni współpracę jednostki z pozostałymi instytucjami. I Zastępca I Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski podkreślił, że Komenda Miejska Policji w Lesznie jest jednostką stabilną i niewielkie wahania w poszczególnych kategoriach wynikają z dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Miniony rok 2012 można ocenić jako dobry. Na koniec Komendant Hultajski podziękował wszystkim z pracę włożoną i mijającym roku i życzył, bo nowy 2013 rok przyniósł nie tylko wyzwania i trud, ale też satysfakcję z pełnionej służby.

 

{galeria}AKTUALNOSCI_2013/STYCZEN/ODPRAWA{/galeria}