Kontakt - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Sekretariat

tel. 47 77 31 280

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podinsp. Dariusz Adamczak

Zastępca Naczelnika

kom. Zbigniew Krawczyk