Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 21.04.2017

W Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyła się debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Organizatorem spotkania był Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak. Jego zaproszenie przyjęło blisko 50 osób.

                  20 kwietnia br. Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak zorganizował debatę społeczną dla mieszkańców miasta i gminy Rydzyna. To pierwsza debata o bezpieczeństwie na terenie powiatu leszczyńskiego. Jej hasło brzmiało „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

                    Udział w spotkaniu wzięli między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji i służb dbających wspólnie z Policją o bezpieczeństwo mieszkańców oraz mieszkańcy Rydzyny i okolic.

               Na wstępie spotkania głos zabrał Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak, który przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Rydzyna. W dalszej kolejności Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Krzysztof Kubiak przedstawił sposób i zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń nanoszonych na terenie, na którym odbywała się debata. Dalej omówił zakres funkcjonowania mobilnej aplikacji Moja Komenda i zachęcił mieszkańców do korzystania z niej w celu ułatwienia kontaktu w relacji społeczeństwo – dzielnicowy. Nadto przybliżono priorytety pracy dzielnicowych.

            Następnie przyszedł czas na wspólne debatowanie i zadawanie pytań. Goście aktywnie uczestniczyli w spotkaniu przede wszystkim poruszając ważne kwestie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie zabrakło głosów odnoszących się do kontroli drogowych w zakresie pomiarów prędkości w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy lub rozważenie możliwości zainstalowania progów lub szykan ograniczających prędkość. Poruszano kwestie infrastruktury oraz nieprawidłowego parkowania. Kilka głosów dotyczyło także tematyki poruszania się po drogach dla rowerów.

          Uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety. Wnioski z ankiet zostaną uwzględnione przy organizacji kolejnych debat . Natomiast zgłoszone postulaty zostaną wnikliwie przeanalizowane i w miarę możliwości wdrożone do realizacji, również przy współpracy różnych instytucji.

 

Monika Żymełka