Policyjne podsumowanie 2017 roku - odprawa służbowa - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Aktualności

Policyjne podsumowanie 2017 roku - odprawa służbowa

Data publikacji 24.01.2018

Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak podsumował policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa w roku 2017. W odprawie uczestniczył m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka.

          23 stycznia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki pracy leszczyńskich policjantów w roku 2017. Na spotkanie przybył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, szefowie prokuratur z Leszna i Gostynia oraz kadra kierownicza tutejszej jednostki Policji.

          Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak od powitania zgromadzonych gości, po czym omówił policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, realizacje najważniejszych spraw oraz działania logistyczno – inwestycyjne.
 

        W dalszej kolejności głos zabrali włodarze naszego miasta i powiatu, szef leszczyńskiej prokuratury oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, którzy jednogłośnie, w sposób pozytywny ocenili pracę oraz współpracę z leszczyńską Policją.
 

        W 2017 roku na terenie Leszna i okolic policjanci odnotowali ogólny spadek liczby przestępstw, tj. 2217 przy 2498 w roku 2016 tj. 281 mniej. W szczególności odnotowano mniej kradzieży, kradzieży z włamaniem, w tym samochodów oraz przestępstw rozbójniczych. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2017 roku wyniosła 86,3 procent i wzrosła o ponad 1 proc. w porównaniu do 2016 roku.
 

Liczba postępowań wszczętych w wybranych kategoriach:


 

                                                                                             2017                  2016

kradzież z włamaniem                                                        91                    127

kradzież                                                                                204                    241

kradzież samochodu                                                          17                      24

rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze                       5                      13

bójka , pobicie                                                                      10                      8


 

             W zakresie zwalczania przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzono 994 czyny przy 1350 w 2016 roku tj. o 356 mniej (dynamika – 73,6%). W 2017 roku uzyskano wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym 75%.

               W zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej stwierdzono w zakończonych postępowaniach 901 przestępstw, tj. o 81 więcej w stosunku do 2016 roku, kiedy odnotowano tych przestępstw 820. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 94,5% i była wyższa o 0,1% w stosunku do roku 2016, kiedy wynosiła 94,4%.

              W roku 2017 stan bezpieczeństwo na drogach Leszna i powiatu leszczyńskiego kształtuje się w następujący sposób: co prawda odnotowaliśmy większą ilość zdarzeń drogowych ogółem 1772, w roku 2016 – 1584 (kolizje 2017 - 1581, 2016 – 1391), jednak zmniejszyła się liczba najtragiczniejszych wypadków, tj. z ofiarami śmiertelnymi i rannymi odnotowaliśmy 191 wypadków na drogach, tj o dwa mniej niż w roku 2016 (193 wypadki). W ubiegłym roku w 3 wypadkach zginęły 3 osoby, a rok wcześniej w 9 wypadkach 10 osób. Osoby ranne w 2017 – 232, natomiast w 2016 – 247.

              Przy zwiększonej ilości badań kierowców pod kątem ich stanu trzeźwości (w roku 2017 – 41.497, w roku 2016 – 40.860), policjanci zatrzymali 116 kierujących w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, natomiast w roku 2016 – 143. 78 kierujących straciło uprawnienia do kierowania pojazdami za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50km/h w terenie zabudowanym.

Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z  priorytetów na 2018 rok.

              W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu ogółem 78 imprez sportowych. Dla ich zabezpieczenia użyto 1150 funkcjonariuszy. Były to zarówno imprezy sportowe, jak i kulturalno – rozrywkowe.

          W roku 2017 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie policjanci ujawnili 29.168 wykroczeń, w tym w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przeprowadzili 10.233 interwencji, wylegitymowali 67.410 osób, sporządzili 796 wniosków o ukaranie do sądu, nałożyli 7784 mandatów karnych za popełnione wykroczenia.

Leszczyńscy policjanci uczestniczyli w niżej wymienionych programach profilaktyczno – prewencyjnych skierowanych do różnych grup społecznych:

- „Kręci mnie bezpieczeństwo...”

- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

- „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

- "Leszczyński rower – bezpieczny rower"

- „Dzielnicowi bliżej nas”

- „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa"

- „Moja Komenda”

- „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”

- „Dwie strony sieci”

- „Dopalacze niszczą życie”

- „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”

- „Bezpieczne życie seniorów”

- „Profilaktyka a Ty”

 

Monika Żymełka