Oznakuj swój rower – uchroń go przed kradzieżą - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Aktualności

Oznakuj swój rower – uchroń go przed kradzieżą

Data publikacji 06.06.2018

Leszczyńska Policja, w ramach programu „Leszczyński rower – bezpieczny rower” zaprasza mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego do udziału w akcji znakowania rowerów, która odbędzie się w dniu 9 czerwca br. w godz. 10.00 – 14.00 na parkingu Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. ks. T. Korcza 3. Znakowanie pojazdów jest bezpłatne.

           Program prewencyjny „Leszczyński Rower – Bezpieczny Rower” funkcjonuje na terenie naszego regionu od jesieni 2015 roku. Od tej pory policjanci oznakowali ponad 2800 rowerów. Ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w miesiącu maju dzielnicowi oznakowali ponad 200 rowerów, z czego zdecydowana większość to jednoślady należące do dzieci pierwszokomunijnych.

Partnerami programu są Starostwo Powiatowe w Lesznie i Urząd Miasta Leszna.

 

PRZYPOMNIJMY:

Na czym polega program prewencyjny „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

  • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go w policyjnej bazie danych przypisując mu indywidualny numer,

  • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,

  • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu - plastikową kartę formatu dowodu osobistego,

  • znakowanie roweru i uczestnictwo w programie jest bezpłatne

 

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

  • do programu może przystąpić wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Leszna i Powiatu Leszczyńskiego,

  • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego - w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

 

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

- jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej - dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,

- co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,

- co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,

- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,

- odstępuje się od znakowania rowerów, które mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego numeru identyfikacyjnego.

            W przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego legalność nabycia roweru (paragon, karta gwarancyjna z datą zakupu) warto go okazać przed przystąpieniem do znakowania pojazdu w celu usprawnienia procedury.

             W przypadku sprzedaży roweru oznakowanego w programie „Leszczyński rower - bezpieczny rower" należy ten fakt zgłosić do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz przekazać dokumentację poświadczającą oznakowanie roweru wraz z plastikową kartą nowemu właścicielowi.

            Znakowanie odbywa się przez cały rok we wszystkich rewirach i zespołach dzielnicowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie w wyznaczonych terminach, za wyjątkiem sobót i niedziel zgodnie z aktualizowanym co miesiąc na naszej stronie internetowej harmonogramem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!